Miten Festivo-kylmiö eroaa tavallisesta jääkaapista?

Suurin ero löytyy kylmälaitteiden tekniikasta. Tavallisessa jääkaapissa kylmä tuotetaan jääkaapin takaseinässä olevasta levyhöyrystimestä. Festivo kylmiössä kylmä tuotetaan laitteen yläosassa olevasta lamellihöyrystimestä. Lamellihöyrystin on kooltaan ja tehoiltaan levyhöyrystintä isompi ja tehokkaampi, ja se takaa tasaisen lämpötilan kylmiön sisälle.

Käyttäjälle näkyvin ero on siinä, ettei Festivon seiniin saa mitään jäätymään, vaikka kuinka yrittäisi. Tasainen kylmä taas edesauttaa sitä, etteivät elintarvikkeet pilaannu niin helposti ja näin ollen saadaan hävikkiä pienennettyä, tai jopa kokonaan poistettua.

Lamellihöyrystin käy hyvin vähän pakkasen puolella, jolloin kylmiön suhteellinen kosteus on jopa 90 %. Tämän suhteellisen kosteuden tarkoituksena on johtaa kylmää tasaisesti kaapin sisällä.

Festivo kylmiössä ei näin ollen tarvita erillistä puhallinta (joka aina kuivattaa ilmaa) johtamaan kylmää eri hyllytasoille, vaan tämä kosteus toimii ns. kylmän johtimena.

Katso lähin jälleenmyyjäsi