Kilpailusäännöt

Suomen Kotikylmiö Oy:n yleiset kilpailusäännöt

Päivitetty 19.12.2022 luettavuuden parantamiseksi

YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

Järjestäjän vastuu

Suomen Kotikylmiö vastaa arpajaisverosta tai lahjaverosta ellei kilpailun säännössä poiketa tästä. Suomen Kotikylmiön työntekijät tai heidän perheensä eivät voi osallistua kilpailuihin. Kilpailut ovat voimassa kilpailuilmoituksessa ilmoitetun ajan.

Force majoure -tilanteissa Suomen Kotikylmiö ei ole vastuussa. Mikäli esimerkiksi konsertti, matka tai muu tapahtuma, johon osallistuja on voittanut liput, peruuntuu Suomen Kotikylmiö ei ole vastuussa. Lippuja ei myöskään voi lunastaa rahana eikä Suomen Kotikylmiö ole korvausvelvollinen voittajalle.

Mikäli kampanjaan liittyvästä promootiomateriaaleista löytyy paino tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Jos kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Suomen Kotikylmiö pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.

Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjä ei vastaa force majeur – tapauksista. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat palkintojen lunastamiseen vanhempiensa kirjallisen luvan.

Osallistuminen kilpailuihin

Jos kilpailija osallistuu kilpailuun jollakin mediatuotteella tai tiedostolla tai muulla pyydetyllä materiaalille, hän luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden Suomen Kotikylmiön verkkopalveluihin sekä Suomen Kotikylmiön Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Kilpailijalla tulee olla laillinen oikeus käyttää ja osallistua kilpailuun lähettämällään tiedostolla tai mediatuotteella.

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Suomen Kotikylmiön kilpailut eivät ole Facebookin tai Instagramin sponsoroimia, suosittelemia, hallinnoimia, eivätkä ne millään tavalla liity kumpaankaan tahoon.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailuun osallistumisaika ilmoitetaan kilpailulomakkeen yhteydessä.

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa henkilön osallistumisen kilpailuun omalla päätöksellään.

Henkilötietojen käsittely

Osallistuessasi Suomen Kotikylmiön kilpailuun noudatamme henkilötietolakiin perustuvia säännöksiä kerätessämme osallistumistietoja. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme.

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Mikäli kilpailun kautta kerättyjä tietoja käytetään markkinointiin, pyydetään markkinointilupa kilpailulomakkeella tietojen keräyksen yhteydessä. Tiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli kilpailu järjestetään yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.

Markkinointiviesteistä voi kieltäytyä milloin tahansa.

Voitosta ilmoittaminen

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti kilpailun järjestämiseen käytetyssä sosiaalisen median kanavassa tai sähköpostilla, mikäli kilpailu on järjestetty Suomen Kotikylmiön omistamilla verkkosivuilla viimeistään kuukauden sisällä arvonnan päättymisestä. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa luvan nimensä julkaisemiseen voitosta ilmoittamisen yhteydessä. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on järjestäjällä oikeus arpoa/valita uusi voittaja.

Palkinto on voittajalle henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Jos lähetys palautuu puutteellisten yhteystietojen perusteella, palkintoja ei lähetetä uudestaan. Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.

 

FESTIVON KYLMIÖPAKASTINKILPAILUN SÄÄNNÖT
Julkaistu 25.1.2024

Kylmiöpakastinkilpailun sääntöihin pätevät yleiset kilpailusäännöt sekä seuraava täsmennys:

Kilpailun järjestää Suomen Kotikylmiö Oy. Kilpailuaika 25.1.–15.12.2024. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä lomake Festivon verkkosivuilla. Palkinto arvotaan kaikkien uutiskirjeiden tilaajien kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja voittajan nimi julkaistaan Festivon verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Voittajan tulee toimittaa voittamastaan kylmiöpakastimesta kuva keittiössä viimeistään 6kk kilpailun päättymisen jälkeen.

 

FESTIVON FACEBOOK-JOULUKALENTERIN ELOKUVALIPPUJEN ARVONTASÄÄNNÖT

Julkaistu 15.12.2022

Järjestäjä
Suomen Kotikylmiö Oy/Festivo
Y-tunnus: 1703795-0
Ravitie 3, 1 5860 Hollola

Ketkä voivat osallistua?
Joulukalenterin elokuvalippuarvontaan voivat osallistua kaikki, vähintään 16-vuotiaat henkilöt, joilla on sosiaalisen median tili Facebookissa.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailu alkaa 15.12.2022 ja päättyy 20.12.2022. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla oma vastaus 15.12 julkaistuun arvontajulkaisuun. Voit osallistua elokuvalippujen arvontaan kommentoimalla suosikkivärisi Festivon kylmiöpakastimelle.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen
Palkintona on Finnkinon tulostettavat elokuvaliput 4 kpl. (Palkinnon arvo 49,00 €).
Voittaja arvotaan 21.12.2022.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookin yksityisviestillä ja voittajan nimi julkaistaan kilpailujulkaisun kommenttikentässä. Voitosta ilmoitetaan torstain 15.12.22 aikana. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 3 päivän kuluessa, Festivolla on oikeus valita tai arpoa uusi voittaja.
Palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Henkilötietojen käsittely
Festivo käsittelee osallistujien henkilötietoja palkinnon lähetykseen. Festivolla on oikeus julkaista voittajan nimi sosiaalisen median kanavissaan Facebookissa ja Instagramissa.

Järjestäjän vastuu
Festivo vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Osallistuja vapauttaa Festivon sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon käyttämisestä.
Festivo ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Muut ehdot
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Festivolla oikeus hylätä osallistuminen.
Festivo ilmoittaa Facebook-tilillään ja mahdollisuuksien mukaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Festivo pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kilpailu ei ole Metan sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
FESTIVON FACEBOOK-JOULUKALENTERIN SUKLAAKILPAILUN SÄÄNNÖT

Julkaistu 9.12.2022

Järjestäjä
Suomen Kotikylmiö Oy/Festivo
Y-tunnus: 1703795-0
Ravitie 3, 15860 Hollola

Ketkä voivat osallistua?
Joulukalenterin suklaa-arvontaan voivat osallistua kaikki, vähintään 16-vuotiaat henkilöt, joilla on
sosiaalisen median tili Facebookissa.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailu alkaa 9.12.2022 ja päättyy 14.12.2022. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla oma vastaus 9.12 julkaistuun arvontajulkaisuun. Voit osallistua suklaakilpailuun kommentoimalla veikkaamasi vastauksen, kuinka monta grammaa suklaakonvehteja mahtuu kuvassa näkyvään KAPPA-juureskoriin.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen
Lähimmäksi veikannut osallistuja voittaa kuvassa näkyvät suklaakonvehdit sekä KAPPA-juureskorin. Jos oikeita vastauksia on useita, Festivo arpoo palkinnon oikein vastanneiden kesken. (Palkinnon arvo n.170,00 €)

Voittaja arvotaan 15.12.2022.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookin yksityisviestillä ja voittajan nimi julkaistaan kilpailujulkaisun kommenttikentässä. Voitosta ilmoitetaan torstain 15.12.22 aikana. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 3 päivän kuluessa, Festivolla on oikeus valita tai arpoa uusi voittaja.

Palkinto toimitetaan voittajalle postitse, vain Suomeen.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Henkilötietojen käsittely
Festivo käsittelee osallistujien henkilötietoja palkinnon postitukseen. Festivolla on oikeus julkaista voittajan nimi sosiaalisen median kanavissaan Facebookissa ja Instagramissa.

Järjestäjän vastuu
Festivo vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Festivon sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon käyttämisestä.

Festivo ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Muut ehdot
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Festivolla oikeus hylätä osallistuminen.

Festivo ilmoittaa Facebook-tilillään ja mahdollisuuksien mukaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Festivo pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kilpailu ei ole Metan sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.